KSA onderzoek naar naleving

KSA start breed onderzoek naar naleving zorgplicht van legale casino’s.

De Ksa is een breed onderzoek gestart naar de invulling van de zorgplicht van de Nederlandse vergunninghouders. Dat zei Ksa voorzitter Rene Jansen in zijn speech tijdens Amsterdam Gambling & Awareness Congress 2022, een conferentie gericht op het in kaart brengen van de negatieve gevolgen van kansspelen in Nederland.

De zorgplicht van de online casino’s ligt sinds de opening van de kansspelmarkt onder een vergrootglas, zegt Jansen. En terecht, de doelstellingen van de Kansspelautoriteit zijn immers:

  • Het beschermen van consumenten
  • Het voorkomen van kansspelverslaving
  • Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.

De nieuwe aanvullingen op de Nederlandse kansspelwet zijn er ook extra op gericht spelers te beschermen. Daarom is het CRUKS opgericht en moeten spelers verplicht speellimieten instellen.

Casino’s zijn ook verplicht om:

  • de risico’s van gokken te kennen door training
  • advies te krijgen over gokverslaving door experts
  • jou als speler duidelijke informatie te geven over hulp bij gokproblemen
  • te onderzoeken en bij te houden hoe lang en hoe vaak jij als speler speelt
  • te weten wanneer ze jou moeten stoppen voordat gokproblemen ontstaan

Echter, het ontbreekt er nog wel eens aan deze zorgplicht bij sommige operators, zegt Jansen. De KSA heeft dit jaar bijvoorbeld gezien dat bij sommige aanbieders hoge maximale limieten als basisinstelling zichtbaar waren. Verder hebben zij gezien dat spelers hele hoge speellimieten konden instellen, bijvoorbeeld een tijdslimiet van 24 uur per dag, en een geldelijk limiet van een ton per dag. Dat is volgens de KSA geen reële bescherming voor de speler.

Ook hebben ze andere excessen gezien die vragen oproepen over hoe aanbieders met hun zorgplicht omgaan. Jansen noemt het voorbeeld van financiële verliezen bij spelers van tienduizenden euro’s in een kort tijdsbestek, zonder dat er daadkrachtig werd ingegrepen door het online casino.

In de loop van voorjaar zullen de eerste uitkomsten van het onderzoek bekend worden en neemt de Ksa, waar nodig, vervolgacties.

Het onderzoek komt vlak na kritische uitingen over het functioneren van de KSA in een evaluatie over de periode 2017-2021 met als doel meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Ksa.

Hierin wordt onder andere geconcludeerd dat de aanpak van kansspelverslaving op een aantal punten beter moet. Zo wordt er bijvoorbeeld genoemd dat het ingewikkeld is om als aanbieder iemand te registreren in Cruks en dat registraties in Cruks soms door aanbieders worden genegeerd. Er bestaan bovendien verwachtingen dat de Ksa een actievere rol zou moeten spelen in het echt proberen te voorkomen van kansspelverslaving.

In een reactie op de aanbevelingen uit de evaluatie geeft de Ksa toe dat de resultaten ‘nog niet op alle punten even bevredigend dan gewenst zijn’. Ook zeggen ze zich te herkennen in het beeld van de onderzoekers en dat een aantal onderwerpen, waaronder hun rol in de aanpak van kansspelverslaving, al volop de aandacht van de Ksa hebben en zullen dat blijven krijgen.